Menadżer HR

Okres realizacji

Projekt będzie realizowany przez trzy lata w okresie od 01-01-2024r. do 31-12-2026r.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie Przedsiębiorców do wprowadzania i zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie takimi jak starzenie się społeczeństwa czy zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy, w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

  • Przedsiębiorcy z terenu całej Polski. Z udziału w projekcie wyłączone są jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników.
  • Pracownicy, pracownice, menadżerowie, kandydaci na menadżerów, odpowiedzialni za politykę personalną w przedsiębiorstwach objętych projektem.
  • Pracownicy, pracownice menadżerowie, kandydaci na menadżerów odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach objętych projektem.

326

888

340

Działania w ramach projektu

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • promocja
  • autodiagnoza
  • rekrutacja
  • realizacja usług rozwojowych
  • monitoring usług rozwojowych
  • rozliczenie usług rozwojowych
  • wypłata refundacji kosztów usług rozwojowych

Wartość projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu: 13 888 882,85 zł                  

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 11 620 433,42 zł

Aktualności